Fiziska persona, kas var būt arī reģistrēts autoratlīdzības nodokļa maksātājs (bet ir gadījumi, kad nav), sagatavo lekcijas ierakstu, par ko ir atrunāta samaksa, piemēram, 100 eiro. Šo lekciju var nopirkt kā ierakstu ilgstošu laiku, tāpēc līgumā gribētos ietvert arī, piemēram, papildu 10% samaksu izpildītājam (lekcijas autoram) no nopirkto lekciju summas, atrunājot summu izvērtēšanu ik pēc trim mēnešiem. Tajā brīdī, kad tiek izmaksāta atlīdzība (100 eiro), tiek iesniegta attiecīga (IIN) atskaite. Vai šie 10% arī skaitās autoratlīdzība? Vai, izmaksājot šos 10% vēlākos periodos, arī ir jāsniedz IIN atskaite? Ja ir, tad kāds ienākuma izmaksāšanas kods tanī jāuzrāda? Vai ir kādi ieteikumi šai situācijai?

Ja uzņēmums pasūta kādai personai izveidot mācību materiālu (lekciju), lai uzņēmums varētu to padarīt pieejamu sabiedrībai internetā, parasti tiek slēgts autorlīgums, kurā tiek norādīts arī autoratlīdzības apmērs.

Vispirms aplūkosim, kas šajā autorlīgumā jānorāda, pēc tam izvērtēsim, kā var tikt maksāta autoratlīdzība.