Kā uzskaitīt aprēķinātos nodokļus no darbinieka gūtā labuma un kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)? Darba devējs izsniedz darbiniekam dāvanu karti 20,95 eiro apmērā. Vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no dāvanu kartes vērtības 5,95 eiro apmērā ir uzskaitāmas kā ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, par kuriem jāmaksā UIN? Kā ar darba devēja VSAOI – vai uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecināma visa no dāvanu kartes 20,95 eiro apmērā aprēķinātā nodokļa summa, vai arī vēl ir nepieciešams nodalīt saimnieciskās darbības izdevumus 15 eiro apmērā no ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem 5,95 eiro apmērā?