Uzņēmums plāno pieņemt praksē augstskolā studējošo, noslēdzot trīspusējo prakses līgumu ar mācību iestādi par praktikanta prakses nodrošināšanu. Uzņēmums vēlas maksāt praktikantam atlīdzību 150 eiro par prakses mēnesi uz šī līguma pamata, nenodibinot darba attiecības. Valsts darba inspekcija paskaidroja, ka ir nepieciešama tikai savstarpēja vienošana par atlīdzību ar praktikantu. Vai no šis atlīdzības ir jāietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)? Ja jāietur tikai IIN, tad kāda būtu likme? Kādi pārskati un ziņojumi jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par praktikantu un viņam izmaksātajam summām?