Neskaidrība ir par bruto darba algas aprēķinu praksē, pielietojot Darba likuma (DL) 74.panta 1.daļas 8.punkta nosacījumus. Darbiniekam noteikts normālais darba laiks – 5 darba dienas nedēļā, ar mēnešalgu 1000 eiro. 2024.gada aprīlī (22.aprīlis – 28.aprīlis) darbinieks bija ikgadējā atvaļinājumā. Kā par aprīli uzskaitīt bruto darba samaksu, kas sastāv no:

  • darba alga par nostrādātajām dienām: 727,27 eiro (1000 / 22 x 16);
  • atlīdzība saskaņā ar DL 74.panta 1.daļas 8.punktu: 45,45 eiro (1000 / 22 x 1);
  • atvaļinājuma nauda par 5 darba dienām: 250 eiro?

Ja atlīdzību izdala atsevišķi, tas darbiniekam nākotnē samazina dienas vidējo izpeļņu, jo šo atlīdzību neiekļauj vidējās izpeļņas aprēķinā. Savukārt, ja šis darbinieks aprīlī būtu strādājis pilnu mēnesi, tad šī atlīdzība būtu jau iekļauta bruto darba algā. Vai atlīdzība saskaņā ar DL 74.panta 1.daļas 8.punktu ir jāizdala kā atsevišķa darba algas sastāvdaļa? Vai arī gadījumos, kad darbinieks nav strādājis pilnu mēnesi, šo atlīdzību var iekļaut darba algā, neizdalot atsevišķi?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos jānosaka stundas tarifa likme.
  • Kā aprēķināt algu darbiniekam, kam noteikta mēneša alga, bet nav nostrādātas visas darba stundas.
  • Ko saprot ar "darba stundu skaits attiecīgajā kalendāra mēnesī".