Uzņēmuma valdes loceklis devās 15 dienu komandējumā uz Franciju. Komandējuma laikā radās viesnīcas izdevumi 4650 eiro apmērā, kas pārsniedz pieņemto diennakts izdevumu normu (250 eiro/dienā) par 900 eiro, dienas naudas izdevumi – 900 eiro, citi ar komandējumu saistīti izdevumi (autonoma, autostāvvietas) – 1580 eiro. Kurus no šiem izdevumiem uzņēmums drīkst kompensēt? Vai veidojas pārsnieguma summa par kuru jāmaksā nodoklis?

Komandējuma izdevumi tiek atlīdzināti saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Šo noteikumu 4.punkts nosaka, ka norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par komandējumā vai darba braucienā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz noteiktās normas:

4.1. komandējuma dienas naudai;
4.2. darba brauciena kompensācijai par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā;
4.3. darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni).