Lai veiktu ieturējumu no darbinieka algas, ir jāievēro stingras prasības un grāmatvedībā jāveic korekti aprēķini. Pie tam – ir situācijas, kad ieturējumus veikt nemaz nav iespējams! Lai risinātu šo problēmu Civilprocesa likumā ir sagatavoti grozījumi, kas paredz izmaiņas ieturējumu apmērā no parādnieka darba samaksas. Kādas būs atšķirības un ko tas nozīmē grāmatvežiem?

Ņemot vērā, ka parādsaistības ir viens no ēnu ekonomikas ietekmējošiem faktoriem, kas veicina aplokšņu algas un rada vēlmi parādniekam slēpt patieso ienākuma apmēru, izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz izmaiņas 594.pantā, kas attiecas uz iedzīvotājiem, kurām ir parādsaistības, balstoties uz izpildu dokumentiem (izpildrakstiem). Citiem vārdiem sakot, darbinieka darba devējs ir saņēmis rīkojumu no tiesu izpildītāja par pienākumu veikt ieturējumus no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Ieturējumi no parādnieka ienākuma tiek veikti CPL noteiktajā kārtībā. Esošais regulējums paredz, ka ir iespējami atsevišķi gadījumi, kad no parādnieka ienākuma nav iespējams veikt ieturējumus, piemēram, parādniekam nepieder manta un parādnieka ienākums ir zemāks par valstī noteikto minimālo mēneša ienākumu, kas faktiski padara piedziņas procesu neiespējamu.