Ja virsstundu pārskatam noteikts četru mēnešu periods, vai virsstundas veidojas katru mēnesi vai tomēr tikai perioda beigās? Piemēram, ja perioda vidū mainās stundas likme, pēc kādas likmes jāaprēķina virsstundas – pēc jaunākās vai tās, kas bija spēkā attiecīgajā mēnesī?