Ja darbinieks atskaites periodā (trīs mēnešos) nenostrādā visas normatīvās stundas, vai darba devējam ir pienākums tās atlīdzināt? Ja ir, tad kā tās jārēķina – pēc nostrādāto stundu samaksas vai vidējās izpeļņas, kā par dīkstāvi?