Mēs plānojam nodarbināt cilvēkus no Bulgārijas uz laiku no 3 līdz 6 mēnešiem (gan slēdzot darba līgumus, gan uzņēmuma līgumus). Kārtojot darba atļaujas, uzņēmumam ir jāapliecina, ka tas segs visus izdevumus, kas saistās ar ārzemnieka uzturēšanos Latvijā, kā arī kompensēs ceļa izdevumus no valsts uz valsti. Vai šie izdevumi ir jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un sociālo nodokli? Vai varbūt šie izdevumi ir pielīdzināmi komandējuma izdevumiem?