Vai, aprēķinot darba samaksu, jākoriģē (jāpiemēro proporcionāli nostrādātajām dienām) neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem, ja darbinieks izmanto 10 darba dienu atvaļinājumu (bērna tēvs saskaņā ar Darba likuma 155.pantu) un par šo periodu atvaļinājuma naudu izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)?