VAICĀ LASĪTĀJS: "Vai Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā ir kāds tiesību akts, kurā paredzēts, ka darba devējam obligāti ir jāievēro darba līgumā noteiktā darba samaksa – mēneša darba algas likme? Kā rīkoties, ja darbiniekam, kas atrodas atvaļinājumā no 18.05.2016. līdz 14.06.2016., summējot algu un atvaļinājuma naudu par 2 mēnešiem (maiju un jūniju) un dalot to ar 2, nesanāk pilna 1 mēneša algas likme nevienā no mēnešiem? Darbinieks nav slimojis un nav bijis atvaļinājumā. Vai kādā tiesību aktā – Civillikumā (CL), Civilprocesa likumā (CPL) vai kādā citā – paredzēts, ka darba devējs var piemaksāt darbiniekam, lai viņa mēnešalga kopā ar atvaļinājuma naudu nebūtu mazāka par mēneša algas likmi?"

Žurnāla lasītājs jautājumā nav norādījis, kāds ir darbiniekam noteiktais darba laiks, bet, tā kā darbiniekam paredzēta mēneša alga, var pieņemt, ka viņam ir noteikts normālais darba laiks – 5 darba dienas nedēļā, dienas darba laika ilgums – 8 stundas (nedēļas darba laiks – 40 stundas). Tas ir izplatītākais darba laiks.

Mēneša alga (likme) nav atkarīga no konkrētā kalendāra mēneša darba dienu (stundu) skaita vai svētku dienu skaita mēnesī, jo darbinieks saņem viņam noteikto darba algu, ja ir nostrādājis visu paredzēto mēneša darba laiku (dienas).