Kā pareizi būtu jāaprēķina samaksa par papildu darbu Ziemassvētkos - 24., 25., 26.decembrī? Uzņēmuma dažiem darbiniekiem 26.decembrī būs jāstrādā 4 stundas. Vai par šīm 4 stundām jāmaksā kā par virsstundām un arī kā par stundām svētku dienā? Kā jāveic samaksa, ja darbinieks vēlas šajā dienā paņemt brīvdienu (darbiniekiem ir noteikta mēneša amatalga)?