Atbilstoši Darba likumam (DL) svētku dienas ietilpst darbinieka atpūtas laikā, tāpat kā pārtraukumi darbā, diennakts atpūta, nedēļas atpūta un atvaļinājums. Svētku dienas DL izpratnē ir likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' noteiktās oficiālās svētku dienas. Bet kā par tām maksāt?

Darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējam svētku dienām jāpievērš īpaša uzmanība, jo tās var ietekmēt darbiniekam izmaksājamo atlīdzību gan tad, ja viņš šajā dienā tiek nodarbināts, gan arī, ja konkrētajā dienā atpūšas.

Samaksa darbiniekiem, kas veic darbu svētku dienā

Lai gan atbilstoši vispārējam principam atpūtas laikā (arī svētku dienās) darbiniekam nav jāveic darba pienākumi, lielai daļai darba devēju nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu uzņēmumā, nodarbinot darbiniekus arī svētku dienās. Tie ir, piemēram, lielveikali un citas tirdzniecības vietas, pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, izklaides vietas, apsardzes pakalpojumu sniedzēji utt. Nereti minētajās darba vietās darbs tiek organizēts, piemērojot summēto darba laiku, nosakot darba grafiku. Tas nozīmē, ka daļa darbinieku svētku dienās strādā, bet citi atpūšas. Jānorāda, ka atbilstoši DL darbinieku nodarbināšana svētku dienās ir pieļaujama, ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba procesu.