Ja uzņēmums ir pieteicis darbinieku atbalstam algas subsīdijai, uzņēmuma pienākums ir izmaksāt darbiniekam starpību līdz pilnai algai. Lai to izdarītu, ir jāzina, cik lielu algas subsīdiju Valsts ieņēmumu dienests (VID) aprēķina un izmaksā. Uzņēmums, izmantojot VID doto formulu, aprēķina algas subsīdijas summu. Algas starpību uzņēmums ir izmaksājis ātrāk nekā VID aprēķināto algas subsīdiju. Darbinieki negrib gaidīt, bet vēlas laikā saņemt algu. Saņemot summu atšifrējumu no VID, konstatējām, ka darbiniekam izmaksātā kopsumma ir lielāka nekā aprēķinātā. Izmantojot VID metodiku, nebijām korekti iekļāvuši bezalgas atvaļinājuma dienas. Vai uzņēmumam būtu jāinformē darbinieks un starpība jāietur? Vai šī summa jāapliek ar algas nodokļiem, jāveic labojumi deklarācijā un nodokļi jāsamaksā valstij?