Darba devējs pieņēma darbā darbinieku, kas uzsāka darbu pirmdien. Pēc 1.darba dienas bija saprotams, ka darbinieks nav kvalificēts un neprot veikt konkrēto darbu, turklāt jau radījis zaudējumus. Darba devējs arī saņēma sūdzību no klienta, kas rada negatīvu ietekmi viņa reputācijai. 2.darba dienā situācija pasliktinājās, un darba devējs nolēma pārtraukt darba attiecības ar konkrēto darbinieku. Darba devējs sagatavoja rīkojumu par darba attiecību pārtraukšanu pārbaudes laikā. Saskaņā ar normatīvo regulējumu darbiniekam jāstrādā vēl 3 dienas, līdz ar to pēdējā darba diena būtu piektdiena. Vai šajās dienās darbinieku var nenodarbināt?

Kopā darbinieks nostrādājis 5 dienas, radot tikai zaudējumus. Darbiniekam noteikta stundas likme par labi paveiktu un kvalitatīvu darbu. Kā darbiniekam aprēķināt algu, ja viņš savu darbu ir darījis neprofesionāli un praktiski neko nav paveicis, bet tikai atradies darba vietā? Kā darba devējam rīkoties šādā situācija? Vai ir kādas darba devēju aizsargājošas normas? Vai iespējams nodrošināties pret šādiem gadījumiem?