Latvijā līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs darba devējiem ir jānodrošina darbiniekiem vismaz minimālā darba alga par darbu, kas tiek veikts normāla darba laika ietvaros. Jau vairākus gadus valstī pastāv kārtība, ka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas tarifa likmi saskaņā ar Darba likuma (DL) 61.pantu nosaka Ministru kabinets, taču no 2015.gada ir plānots to mainīt.