IK  pieņem darbā vairākus darbiniekus, kuri regulāri tiks nodarbināti Vācijā (uzņēmums nodarbojas ar parketa grīdu ieklāšanu). Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” saprotu, ka šiem darbiniekiem būs jāmaksā komandējuma dienas nauda par papildu izdevumiem. Vai komandējuma dienas nauda ir izmaksājama par kalendāra dienām, kuras darbinieks faktiski ir pavadījis Vācijā, vai par viņam noteiktajām darba dienām, kas šajā gadījumā  ir katru nedēļu 5, jo sestdiena un svētdiena ir brīvdiena, ko darbinieks izmanto pēc saviem ieskatiem un vajadzībām, protams, atrodoties Vācijā? Un, ja darba devējs darbiniekiem nodrošina tikai naktsmītnes, vai tad arī dienas nauda ir izmaksājama 30% apmērā, vai tomēr var maksāta 100% dienas naudu?