Esam pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, darbiniekiem, kas nesmēķē, noteikts pabalsts par nesmēķēšanu. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī kopā ar darba algu. Vai šis pabalsts, kas paredzēts veselības uzlabošanai, tiek iekļauts atvaļinājuma naudas aprēķinā?