Darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar trīs mēnešu pārskata periodu. Jautājums ir par virsstundu darbu – vai to nosaka Darba likuma 140. panta 4. punkts (aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā) vai arī 136. panta 5. daļas ierobežojums (virsstundas nedrīkst pārsniegt vidēji 8 stundas 7 dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz 4 mēnešus)?