Ir sācies inventarizāciju laiks. Pārskata gada slēguma inventarizācija nav obligāti jāveic pārskata gada pēdējā dienā, to ir atļauts veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, t.i., no pārskata gada 1.oktobra līdz nākamā gada 31.janvārim.