2016.gada pārskati bija jāsagatavo saskaņā ar jauno likumu, tāpēc pērnā gada pavasaris bija emocijām bagāts. Šogad noteikti būs vieglāk, bet ir vērts aplūkot, kādas kļūdas tika pieļautas pērn, lai no tām izvairītos šogad.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) apkopotie dati par zvērinātu revidentu iesniegtajiem pārskatiem liecina, ka laikā no 01.09.2016. līdz 30.08.2017. pilna apjoma revīzija veikta 6444 finanšu pārskatiem. Par 89% pārbaudīto finanšu pārskatu sniegts ziņojums bez iebildēm, savukārt 6% sniegto atzinumu bija norādīti iebildumi. Visvairāk pilna apjoma revīziju – 83% – veiktas SIA finanšu pārskatiem, AS – 5%, savukārt koncerniem – 4%.

Kā zināms, 2016.gada pārskats bija jāsagatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Likums) un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775) paredzētajām prasībām. Likumā noteikts arī tāds revīzijas veids kā ierobežotā pārbaude, kas bija jaunums revidentiem un viņu klientiem. Ierobežotā pārbaude attiecināma uz mazām sabiedrībām, kas 2 gadus pēc kārtas pārsniedz 2 no Likumā noteiktajiem kritērijiem:

  • bilances kopsumma – 400 000 EUR;
  • neto apgrozījums – 800 000 EUR;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25.