Jau vairākus gadus Gada pārskatu likumā (GPL) ir atrodams bioloģisko aktīvu jēdziens un tā skaidrojums. Diemžēl nevienā citā grāmatvedības jomu reglamentējošā normatīvajā aktā plašāki skaidrojumi par bioloģiskajiem aktīviem un to uzskaiti nav sniegti.