Uzņēmumu saimnieciskā darbība, to ražošanas un tirdzniecības tehnoloģiskie procesi un tajos izmantojamie krājumi ir ļoti daudzveidīgi, līdz ar to tikpat daudzveidīgas var būt situācijas, kādās rodas krājumu zudumi. (12.01.2014. raksta nodaļas Nodokļi apakšnodaļa Pievienotās vērtības nodoklis papildināta ar 2.rindkopu).