Sācies ir inventarizāciju periods, tajā skaitā arī debitoru parādu atlikumu salīdzināšanas laiks. Līdz ar eiro ieviešanu no 01.01.2014. ir radušās neskaidrības, kādā valūtā veikt salīdzināšanu – latos vai eiro? Ko darīt ar starpību, kas radusies valūtas konvertācijas rezultātā? Kā saskaņot un iegrāmatot kļūdas?