No 01.07.2014. stājās spēkā Komerclikuma (KL) normas, kas pieļauj ārkārtas dividenžu aprēķināšanu. Līdz ar to izdarīti daudzi grozījumi arī citos normatīvajos aktos, to skaitā noteikta kārtība, kādā uzņēmumam finanšu pārskatā jāatspoguļo ārkārtas dividendes.