Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz gada pārskata elektroniskais noraksts. Kāda tad ir/nav atšķirība starp papīra formā sagatavoto un EDS iesniegto gada pārskatu? Kā pareizi saprast MK noteikumos noteikto par gada pārskata elektroniskā noraksta formu? Vai un kā tā atšķirsies no papīra formā sagatavotā gada pārskata?