Pamatprasības biedrību un nodibinājumu grāmatvedībai un gada pārskatu sagatavošanai apskatījām rakstu ciklā "Grāmatvedības uzskaite biedrībās un nodibinājumos". Taču ir nevalstisko organizāciju daļa, kurām savā darbībā un grāmatvedības uzskaitē papildus vispārējām jāievēro arī specifiskas prasības, - tās ir sabiedriskā labuma organizācijas (SLO).