Spēkā esošos normatīvajos aktos nav stingri atrunāts, kā ir jāatzīst ieņēmumi no soda naudām. Uzņēmumiem pašiem tas ir jāizvērtē, ņemot vērā, kad var tikt piemēroti līgumsodi vai soda naudas un kāds ir to apmērs, lai nerastos pārpratumi un nebūtu pamata tiesu darbiem. Protams, ja grāmatvedībā šie principi jau ir sakārtoti, turpmākajā ikdienā tie daudz papildu rūpju neprasīs.