Saskaņā ar grozījumiem Gada pārskatu likumā, kas stājās spēkā 01.01.2013., mikrouzņēmumiem ir noteiktas atvieglotas prasības gada pārskatu sagatavošanā, un šie atvieglojumi piemērojami, sākot ar 2013.gada pārskatu. Šajā publikācijā lasiet, kādas ir būtiskākās izmaiņas.