Lai arī pārskatu sagatavošana par 2017.gadu ir šķietami mierīga – visas lielākās izmaiņas "apstrādājām" jau pērn, tomēr tas nav uz ilgu – arī 2018.gada pārskatu veidošanā būs jaunas nianses. 07.12.2017. Saeimā pieņemti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Likums). Aplūkosim būtiskākās izmaiņas!

Lielās sabiedrības varēs piemērot SGS

Ar grozījumiem Likuma 3.pantā paredzēts, ka no 2018.pārskata gada visas lielās kapitālsabiedrības varēs sagatavot gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS), kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.

  • "Kapitālsabiedrība, kura atbilstoši šā likuma nosacījumiem ir liela sabiedrība, var sagatavot gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem."

Jānorāda, ka liela sabiedrība ir sabiedrība, kas bilances datumā pārsniedz vismaz 2 no šādiem rādītājiem:

  • bilances kopsumma – 20 milj. eiro;
  • neto apgrozījums – 40 milj. eiro;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.