Covid-19 šobrīd ietekmē daudzus uzņēmumus, padarot ikdienas darbu par izaicinājumu. Latvijas valdības ieviestais ārkārtējais režīms kopš 2020. gada 13. marta ietekmē ne tikai uzņēmumu darbību un finanšu rezultātus, bet arī 2019. gada finanšu pārskatus. Apskatīsim būtiskākos faktorus, kas jāņem vērā, sagatavojot šī gada finanšu pārskatu, – darbības turpināšanas principu un pēcbilances notikumu analīzi.