Uzņēmums ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, un PVN tiek maksāts pēc kases principa, jo ražo ādas izstrādājumus un tie tiek pārdoti, izrakstot klientiem rēķinus. Grāmatvedībā ir uzskaitīti atsevišķi ieņēmumi un aprēķinātais PVN ieņēmumiem. Pašlaik tiek sastādīts 2015.gada pārskats. Vai aprēķinātais PVN ieņēmumiem, kas vēl nav samaksāti līdz gada beigām, jāuzrāda bilancē kā kreditoru saistības? Skaidrojošajā materiālā par PVN pēc kases principa lasīju, ka bilancē jānorāda darījumi, kas notikuši pēc bilances datuma. Kā to saprast? Vai peļņas vai zaudējumu (PZA) aprēķinā par 2015.gadu ir jānorāda ieņēmumi bez aprēķinātā PVN? Ja PZA summas nesakritīs ar PVN deklarācijām, vai nebūs pretenzijas no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses (eleketroniskās deklarēšanās sistēmā ir informācija par PVN maksāšanu pēc kases principa)?