Man ir jautājums par zvērinātu advokātu biroja (ZAB) ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kā arī ienākumu sadali starp ZAB dalībniekiem. ZAB grāmatvedības uzskaite tiek veikta divkāršā ieraksta sistēmā. Papildus ieņēmumu un izdevumu uzskaite par katru ZAB dalībnieku netiek veikta. Kā, sadalot ZAB ienākumus starp dalībniekiem (zvērinātiem advokātiem), tiek aizpildīta katra dalībnieka gada ienākumu deklarācija? Kurš pielikums un papildus dokumenti ir jāiesniedz? Vai ir korekti ZAB grāmatvedības uzskaiti veikt divkāršā ieraksta sistēmā, ja katram ZAB dalībniekam deklarācijai jāpievieno bilance un ieņēmumu / izdevumu pārskats?