Ir izveidojusies šāda situācija - ir ticis iegādāts zemesgabals, uz kura atrodas ēkas, kas paredzētas nojaukšanai (respektīvi, nav pamatlīdzeklis), taču tām ir ticis aprēķināts nolietojums par 2012. gadu, t.i., ir izveidojušies zaudējumi un samazinājusies pamatlīdzekļu vērtība. Kādas ir iespējas labot šo kļūdu? Kā to atgriezt sākotnējā stāvoklī, kādi grāmatojumi?