Uzņēmums, kas atbilst mikrosabiedrības kategorijai, vēlas pārtraukt aprēķināt un norādīt bilancē uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem, piemērojot Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi nr.775) paredzēto "atļauju" šādi rīkoties. Kā pareizi norakstīt atvaļinājumu uzkrājumu atlikumu, kas izveidojās līdz 31.12.2015.? Kā to atspoguļot gada pārskatā par 2016.gadu? Vai ir korekti šo uzkrājumu atlikumu 2016.gadā pārklasificēt par iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu tāpat, kā noteikumos paredzēts norakstīt atliktā nodokļa saistību atlikumu? Kā rīkoties situācijā, kad uzkrājumu summa ir būtiska, un kā rīkoties tad, ja tā nav būtiska? Pēc kādiem kritērijiem var noteikt uzkrājumu summas būtiskumu - bilances kopsummas vai peļņas vai zaudējumu apjoma?