Daudziem uzņēmumiem krājumi ir nozīmīgs postenis finanšu pārskatā. Pirmkārt, iespējams, krājumi veido būtisku apgrozāmo līdzekļu atlikumu bilancē. Otrkārt, krājumu sākuma un beigu atlikuma novērtējums būtiski var ietekmēt pārdotās produkcijas izmaksas un līdz ar to arī pārskata gada rezultātu. Tāpēc uzņēmumiem jānodrošina, lai finanšu pārskatā precīzi tiktu uzrādīti krājumi - to daudzums un vērtība.