Debitori ir katra uzņēmuma, kas pārdod savas preces vai sniedz pakalpojumus uz pēcapmaksas nosacījumiem, neatņemama bilances sastāvdaļa. Līdz ar to debitoru atlikumu pārvaldīšana ir nozīmīga funkcija gan no apgrozāmā kapitāla pārvaldības, gan kredītriska pārvaldības perspektīvas.