Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā norādīt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), ja PZA vairs nav ailes "Citi nodokļi"?