Kā sagatavot gada pārskata pielikumu, ja pārskata gadā mainās sabiedrības kategorija un tā no mikrosabiedrības kļūst par mazu sabiedrību vai no mazas sabiedrības uz mikrosabiedrību? Vai jāņem vērā 1 vai 2 gadu rādītāji?