Uzņēmums 2015.gadā pirmo gadu pārsniegs 2 no Gada pārskatu likuma (GPL) 54.panta 2.daļā minētajiem kritērijiem (bilances kopsumma un neto apgrozījums). Saskaņā ar GPL 54.panta 5.daļu, gatavojot gada pārskatu par 2015.gadu, naudas plūsmas pārskatu un vadības ziņojumu varēs nesagatavot. Vai šajā gadījumā ir obligāts zvērināta revidenta slēdziens?