Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 2015.gada pārskatu pārbaudīja zvērināts revidents, jo 2015.gadā sabiedrības rādītāji pārsniedza Gada pārskatu likuma (vecais likums) 54.pantā noteiktos kritērijus. Savukārt 2016.gadā 2 sabiedrības rādītāji (neto apgrozījums un darbinieku skaits) nepārsniedza Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (jaunais likums) 92.panta 2.daļas 2.punktā noteiktos kritērijus. Vai sabiedrība šajā gadījumā ir pakļauta zvērināta revidenta revīzijai vai arī ierobežotai pārbaudei?