Uzņēmums (mātes sabiedrība) iegādājās 100% 2 citas uzņēmuma kapitāla daļas (meitas sabiedrības). Izvērtējot kritērijus, kāda informācija būtu jāiekļauj 2016.gada pārskatā, secināts:

  • mātes sabiedrība "A" 2 gadus pēc kārtas ir mikrosabiedrība (2016.gada dati: bilances kopsumma - 76 000 EUR, neto apgrozījums - 80 000 EUR, darbinieku skaits - 4). Īpašnieki ir fiziskās personas;
  • meitas sabiedrība "Ab" 2 gadus pēc kārtas ir maza sabiedrība (2016.gada dati: bilances kopsumma - 1 200 410 EUR, neto apgrozījums - 405 000 EUR, darbinieku - skaits 5);
  • meitas sabiedrība "Ac" 2 gadus pēc kārtas ir mikrosabiedrība (2016.gada dati: bilances kopsumma - 250 000 EUR, neto apgrozījums - 300 000 EUR, darbinieku skaits - 3).

Vai šo uzņēmumu kopums veido koncernu? Vai šajā gadījumā piemēro jēdzienus koncerna mātes sabiedrība un koncerna meitas sabiedrība? Vai par 2016.gadu jāsagatavo konsolidētais gada pārskats vai gada pārskats katram uzņēmumam atsevišķi?

Vai meitas sabiedrība "Ab" ir pakļauta ierobežotai zvērināta revidenta pārbaudei? Vai revidenta pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 91.pantu pakļauta arī mātes sabiedrība "A"? Vai meitas sabiedrībai "Ac" nav jāveic revidenta pārbaude?