Šajā publikācijā lasiet, kā jāveic krājumu novērtēšana, par gadījumiem, kad krājumus drīkst pārdot par cenām, kas zemākas par pašizmaksu, un kāda ir krājumu pārvērtēšanas ietekme uz nodokļiem.