Pienācis rudens, tuvojas ziema. Daudziem tuvojas arī gada pārskatu gatavošanas laiks un līdz ar to arī inventarizācijas – ne tikai pamatlīdzekļu, krājumu un skaidrās naudas atlikumu, bet arī saistību un prasību inventarizācija. Tas ir viens no sagatavošanās darbiem, lai pārliecinātos, ka gada pārskatā ietvertā informācija atbilst realitātei.