Pienācis laiks sagatavot gada pārskatu, izvērtēt gada laikā paveikto un veikt novērtējumu būvdarbu līgumu izpildei bilances datumā. Būvdarbu līgumu var noslēgt par viena vai vairāku aktīvu objektu celtniecību, bet, lai uzsāktu būvniecības darbus,  pasūtītājam ir jāvienojas ar celtniekiem par celtniecības darbu veikšanu, sastādot darbu tāmi un noslēdzot līgumu. Būvdarbu līguma nosacījumi nosaka kārtību, kādā tiks pieņemti darbi. Bet kā šīs saistības norādīt grāmatvedībā?