Cik bieži grāmatvedim ir jāveic grāmatvedības nolikumu atbilstības novērtējums faktiskajai situācijai uzņēmumā? Vai tas ir svarīgs faktors gada pārskata sagatavošanā?