Ir izveidoti trīs jauni uzņēmumi (sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA)):

  • SIA “A”, kas reģistrēta 2021.gada 22.oktobrī;
  • SIA “B”, kas reģistrēta 2022.gada 4.februārī;
  • SIA “C”, kas reģistrēta 2022.gada 1.jūlijā.

Visiem uzņēmumiem pārskata gads plānots no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim. Kā mainīt pārskata gadu šiem jaunizveidotajiem uzņēmumiem?