Šobrīd Starptautisko grāmatvedības standartu padome strādā pie jauna digitālā finanšu pārskatu standarta IFRS 18 izveides, lai to varētu prezentēt jau šī gada pirmajā pusgadā un praksē sākt lietot no 2027.gada. Apskatām, kādas izmaiņas gaidāmas tuvākajā nākotnē!

Kopš 2021.gada biržā kotētie uzņēmumi savus gada pārskatus ziņo Eiropas vienotajā elektroniskajā formātā (European Single Electronic Format) un konsolidētos gada pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), papildus iezīmē ar iXBRL iezīmējumiem. Šo prasību regulē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority).