Šobrīd ir spēkā likuma Par grāmatvedību 14.1pants, kurā noteikts, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju pārskata gads nevar būt garāks par 12 mēnešiem (spēkā no 22.05.2013.). No šī, pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) domām, izriet, ka MUN maksātāji nevar izmantot Gada pārskatu likuma 3.panta 3.daļas tiesības, un šobrīd VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā MUN maksātāji nevar sagatavot un iesniegt 2013./2014.gada pārskatus vairāk kā par 12 mēnešiem. Kāpēc šajā gadījumā vadošais nav speciālais likums, kas nosaka gada pārskatu sagatavošanu, apstiprināšanu un iesniegšanu, bet likums Par grāmatvedību?