Naudas plūsma ir gada pārskata sastāvdaļa, kas nepelnīti grāmatvežu vidū ir noniecināta, kā ne pārāk informatīvs materiāls. Patiesībā naudas plūsmas pārskats ir pārskats, kas ir svarīga analītiska informācija, dod iespēju izzināt sabiedrības spēju radīt, ģenerēt naudu, lai nodrošinātu veiksmīgu saimniecisko darbību. Ne velti mazo sabiedrību vadība, kas paši nodarbojas ar operatīvā darba vadīšanu, bieži tieši ar naudas plūsmu asociē savus priekšstatus par sabiedrības finansiālo stāvokli un, saņemot no grāmatveža peļņas vai zaudējumu aprēķinu, izrāda izbrīnu par peļņas esamību, bet naudas neesamību.